Przejdź do treści
Gabinety Psychoterapii i Rozwoju Osobistego | Przyjazna Terapia
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących
MAPA STRONY


RODO

Na podstawie art.13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję Państwa, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Pomocna Dłoń Kuźnicka-Przerywacz Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, ul.Sudolska 16, tel. 12 418 05 35,

 • administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji wizyty, komunikacji, realizacji umowy i udzielania świadczenia zdrowotnego, wystawiania recept, skierowań na badania lekarskie, zwolnień lekarskich oraz prowadzenia dokumentacji medycznej są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit.b) RODO, 6 ust.1 lit.c ) RODO-obowiązek prawny oraz art.9 ust.2 lit h)RODO- profilaktyka zdrowotna lub medycyna praca, ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna, zapewnienie opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenie lub zarządzanie systemami i usługamu opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego w związku z art. 3 ust.1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej i art.24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. W przpadku upoważnienia osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji medycznej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 li c) RODO w związku z art.9 ust.3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art 6 ust.1 li c)RODO w związku z art.26 ust.1i2 oraz art.27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §70 i §71 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz jej przetwarzania.

 • Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji miedzynarodowej,

 • mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 • mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest warunkiem ustwaowym w zakresie prowadzenia przez Pomocną Dłoń dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego. Podanie danych kontaktowych ułatwia komunikację z pacjentem (potwierdzenie, odwołanie wizyty)

 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

   

  ZADAJ NAM PYTANIE - ZAREZERWUJ!

  Wypełnij poniższy formularz aby wysłać nam wiadomość lub zarezerwować termin.


   


  COPYRIGHT: przyjaznaterapia.pl